Toledo


     Emerson Toledo Pires
                                                                                                  Ana Lucia de Oliveira
      Antonio Gilmar Genovez      Josemar Ferreira da Silva                   Edair da silva
                Presidente                        Vice - Presidente                         Primeiro secretario

 Ederson dos Santos Moraes             Anderson Carlos                      Rodrigo Rodrigues
       Segundo Secretario       
                  Toledo Pires        Wagner Sant"ana                Artur Ferreira da                Elenice  Nogueira
                da silva                                  Costa                                BarriqueloComments